Tag Archives: di tích lịch sử – văn hoá cấp quốc gia

Chùa Cầu Hội An – Chưa check in, chưa đến Hội An!

Nằm trên chiếc cầu bắc ngang con lạch nhỏ giữa trung tâm. Chùa Cầu được...

Địa chỉ: Chưa có thông tin