Tag Archives: nem chua rán số 1

Nem chua rán số 1 Hà thành đã đến phố cổ Hội An

Bạn là tín đồ của ẩm thực đường phố? Dù đi đến bất cứ nơi...

Địa chỉ: 42, Hùng Vương, Thành phố Hội An, Quảng Nam