Tag Archives: quán trà sữa đẹp ở Hội An

The Alley Hội An – Công thức trà sữa Đài Loan ngon chuẩn vị

Trà sữa Đài Loan từ lâu đã chiếm một vị trí không hệ nhỏ trong...

Địa chỉ: 19, Công Nữ Ngọc Hoa, Thành phố Hội An, Quảng Nam