Tag Archives: trà sữa hội an

Gong Cha Hội An đã về đến phố cổ

Bạn có phải là “con nghiện trà sữa”? Dù đi du lịch đến đâu cũng...

2 Comments

Địa chỉ: 40, Công Nữ Ngọc Hoa, Thành phố Hội An, Quảng Nam