Tag Archives: xí mà phủ ông Thiều

Xí mà phủ món quà vặt tuổi thơ của bao thế hệ người dân Hội An

Hình ảnh ông cụ già râu tóc bạc phơ, mang gánh hàng đi khắp phố...

Địa chỉ: 108, Nguyễn Trường Tộ, Thành phố Hội An, Quảng Nam