Tag Archives: xưởng thủ công Hội An

Xưởng Thủ Công Hội An của ông Trần Kim Thuận – “Người Thổi Hồn Cho Tre”

Giữa làng chài ven sông Đế Võng, phường Cẩm An có một cái nghề được...

Địa chỉ: Thành phố Hội An, Quảng Nam